چارت کلی دروس
سه شنبه , ۳ اردیبهشت , ۱۳۹۸
 

******************************************************

– ادبیات فارسی-کارشناسی پیوسته

– مهندسی معماری – کارشناسی ناپیوسته

مهندسی مکانیک خودرو – کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی

– مهندسی اجرایی عمران – کارشناسی ناپیوسته

-کاردانی ناپیوسته معماری

– کاردانی ناپیوسته عمران (روسازی راه)

– کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

– کاردانی پیوسته معماری (نقشه کشی)

– کاردانی پیوسته ساختمان

– کارشناسی پیوسته/رشته آموزش ابتدایی

– برنامه-درسی-کارشناسی-رشته-علوم-تربیتی

– کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و روانشناسی

–  آموزش و پرورش ابتدایی مقطع کاردانی

چارت کارشناسی تکنولوژی برق قدرت

چارت کاردانی پیوسته کامپیوتر – فرمت word

چارت تکنولوژی کامپیوتر – فرمت word

کارشناسی پیوستـه مهنـدسی نرم افـزار کامپیوتر – ویرایش آخر – فرمت word

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک – برق صنعتی – فرمت pdf

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی برق قدرت

کارشناسی ناپیوستـه مهنـدسی تکنولـوژی کامپیـوتر

چارت درسی مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته فرمت pdf

کاردانی پیوستـه کامپیـوتر – فرمتpdf

مجموعه دروس کاردانی ناپیوسته عمران – روسازی راه

مجموعه دروس کاردانی پیوسته ساختمان

مجموعه دروس مهندسی معماری (کارشناسی ناپیوسته)

مجموعه دروس کاردانی ناپیوسته معماری

مجموعه دروس مهندسی اجرایی عمران (کارشناسی ناپیوسته)

کاردانی پیوسته معماری – نقشه کشی

دروس کارشناسی رشته علوم تربیتی

سرفصل دروس کاردانی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی

كارشناسي ناپيوسته حقوق قضايي – علوم ثبتي (مرتبط)

كارشناسي ناپيوسته حقوق قضايي – علوم ثبتي – غير مرتبط

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کارشناسی نا پیوسته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی قابل اجرا از نیم سال دوم ۹۳-۹۲

آموزش و پرورش ابتدایی – کارشناسی ناپیوسته

چارت رشته حقوق مقطع کارشناسی پیوسته

چارت درسي رشته تربيت بدني مقطع کارداني پيوسته

چارت دروس کارشناسی روان شناسی

چارت_دانشجویان_کارشناسی ناپیوسته مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

چارت کاردانی ناپیوسته حسابداری

چارت کارردانی پیوسته حسابداری

چارت کارشناسی اموربانکی

چارت کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

کارشناسی پیوسته حسابداری

چارت درسی کاردانی فنی مکانیک تاسیساتنویسنده : مدیریت دانشگاه
سه شنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۳۹۸
بازدید : 3,505 views

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت به دانشگاه آزاد اسلامي واحد خدابنده تعلق دارد.
Copyright © 2015