امور کلاس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده
جمعه , ۴ تیر , ۱۴۰۰
 

ردیف

نام استاد

تاریخ

نام درس

تاریخ کلاس جبرانی

ساعت کلاس جبرانی

توضیحات

۱

 رسول مقدم تاریخهای ۹۴/۰۹/۲۴ و ۹۴/۱۰/۰۱ تشکیل نخواهد شد.

۱۳۹۴/۰۹/۲۲

۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰

جبرانی کلاس مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ برگزار خواهد شد.

۲

 مجتبی نامدار  مورخ ۹۴/۰۹/۲۸ تشکیل نخواهد شد.

۱۳۹۴/۰۰/۰۰

۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰

 جبرانی کلاس مورخ ۹۴/۰۹/۱۳ برگزار گردیده است.

۳

۴

 نفیسه فارغ زاده مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ تشکیل نخواهد شد.

۱۳۹۴/۰۰/۰۰

۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰

 ۹۴/۰۹/۲۹  برگزار میگردد.

۵

 زهرا سرلک مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ تشکیل نخواهد شد. ۱۳۹۴/۰۰/۰۰

۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰

 ۹۴/۰۹/۲۹  برگزار میگردد.

۶

۱۳۹۴/۰۰/۰۰

۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰

۷

۱۳۹۴/۰۰/۰۰

۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰

۸

۱۳۹۴/۰۰/۰۰

۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰

۹

۱۳۹۴/۰۰/۰۰

۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰

۱۰

۱۳۹۴/۰۰/۰۰

۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰

۱۱

۱۳۹۴/۰۰/۰۰

۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰

۱۲

۱۳۹۴/۰۰/۰۰

۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰نویسنده : آقای یوسفی
تاریخ ارسال : Friday, 25 June , 2021 ساعت ۱۶:۱۶
کد مطلب : 58
بازدید : 4,219 views

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت به دانشگاه آزاد اسلامي واحد خدابنده تعلق دارد.
Copyright © 2015